• pro_banner

CNC |מפסק מיניאטורי YCB7-63 MCB עם הגנה מפני עומס יתר וקצר חשמלי


ל-CNC MCB (מתג אוויר) יש שלוש פונקציות עיקריות.
1. משמש כמתג סכין, לחץ כלפי מעלה כדי להפעיל ולמשוך למטה כדי לכבות;
2 כאשר חוט חי או חוט נייטרלי מקוצר, הוא יתקל לרגע להגנה מפני קצר חשמלי.
3. כאשר העומס החשמלי עולה על מתג האוויר, הוא יתקלקל להגנה מפני עומס יתר.
כללי
1. הגנת עומס יתר
2. הגנה מפני קצר חשמלי
3. שליטה
4. משמש בבניין מגורים, בניין לא למגורים, תעשיית מקורות אנרגיה ותשתיות.
5. לפי סוג השחרור המיידי המסווגים כדלקמן: סוג B(3-5)ln, סוג C(5-10)ln, סוג D(10-20)ln.


זמן פרסום: 28-3-2023